OdpisyKRS24.pl - Najtańsza oferta przez Internet - odpisy KRS od 61,50 zł brutto

- Aktualny odpis z krs z pieczęciami Sądu w 24 h - do przetargu i umowy, koncesji.

- Skan aktualnego odpisu KRS na e-mail Gratis w formacie PDF w dniu uzyskania z Sądu.

- Dogodne formy płatności i wysyłki - dla korporacji i instytucji odroczony termin płatności.

- Najniższa cena za odpisy KRS na rynku z fakturą VAT na całą kwotę - możesz odliczyć 23 % podatku VAT.

Odpisy KRS uzyskujemy w ciągu 24 h. Aktualne i pełne odpisy z krs są pobierane z Centralnej Informacji KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) i posiadają pieczęć sądową poświadczoną podpisem pracownika sądu wydającego odpisy. Odpis krs jest dokumentem prawnym stosowanym w obrocie przez Urzędy, Banki oraz firmy do umowy i przetargu, koncesji, zezwoleń.

Oferujemy oryginalne sądowe odpisy z krs w wersji papierowej z pieczęcią sądu.

 

Rejestr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) obejmuje:

- rejestr przedsiębiorców (spółka z o.o., spółka jawna, spółka komandytowa, spółka akcyjna);

- rejestr stowarzyszeń (stowarzyszenie, fundacja, ochotnicza straż pożarna, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, towarzystwo).

- Wyszukiwarka podmiotów w KRS >>

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać osobiście w sądzie Rejonowym Wydziale Gospodarczym lub zamówić przez internet wypełniając formularz zamówienia online:

 

Odpis aktualny KRS

- zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze wpisany pod dany numer KRS, zawiera nazwę i adres spółki.

 

Odpis pełny KRS

- zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze wpisany pod dany numer KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegającym ujawnieniu. Odpis pełny krs można uzyskać również dla spółki, stowarzyszenia, fundacji wykreślonych z rejestru KRS (Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Ogólne informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS

Pobierz darmowy wniosek o wydanie dokumentu z KRS:

CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS

CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego

CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format PDF

www.odpisykrs24.pl - Serwis Internetowy umożliwiający zamówienie odpisu z KRS przez Internet - ul. Odkryta 48E/609, 03-140 Warszawa

Wyszukiwarka punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego KRK (spis alfabetyczny):